ទូរស័ព្ទ:+855 23 211 338
ទូរស័ព្ទ(24/7):+855 11 811 338
សេវាពេទ្យធ្មេញគុណភាពល្អប្រចាំគ្រួសារអ្នក ! មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា សេវាពេទ្យធ្មេញគុណភាពល្អបំផុតនៅភ្នំពេញ ! មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា សេវាពេទ្យធ្មេញគុណភាពល្អបំផុតនៅកម្ពុជា ! មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជាមន្ទីរពេទ្យទន្ដសាស្រ្ត រំចង់ប្តេជ្ញាដើម្បីមរតកនៃសម្ជស្សសម្រាប់ជាតិយើង មានការថែទាំ និងភាពបរិសុទ្ឋ ពោលគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់មោះមុតរបស់យើងខ្ញុំ ចំពោះសង្គមជាតិ ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងសេវាកម្មសម្រាប់អតិថិជន !

មន្ទីរពេទ្យទន្ដសាស្រ្ត រំចង់ សូមស្វាគមន៏


បច្ចេកវិទ្យាពត់តម្រង់ធ្មេញ CLEAR ALIGNER

CA

Clear Aligner ជាបច្ចេកវិទ្យាពត់តម្រង់ធ្មេញថ្មី ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងមិនអាចមើលដឹង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ៖ 069 811 338 ឬអីុម៉ែលមកកាន់ contact@roomchang.com

វីដេអូ: បទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងរបស់អតិថិជន

នេះគឺជាហេតុផល ដែលអតិថិជនជាច្រើនមកពីប្រទេស អូស្ត្រាលី កាណាដា និងបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗទៀត ជ្រើសរើសយកការព្យាបាលនៅ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ រំចង់ យើងខ្ញុំ។

ការព្យាបាលធ្មេញនៅក្រៅប្រទេស

7535737280_f41d36f8bd
បុគ្គលិកដ៏ជំនាញនៅមន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត និងសំបូរបែប ជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងហ្មត់ចត់បំផុតលើសពីការស្មាន។


         តាមដានយើង