ទំហំអក្សរ:

ពិធីសម្ពោធន៍ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ រំចង់ សាខាវិមានកុលាប

Roomchang Rose Condo Branch

នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ រំចង់ សាខាវិមានកុលាប ត្រូវបានបើក សម្ពោធជាផ្លូវការ ដោយមានវត្តមានរបស់ដៃគូសហការ អតិថិជន មិត្តភក្តិ និងសាច់ញាតិជាច្រើន។ សាខានេះនឹងផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានទីលំនៅនៅក្នុងបុរីឧទ្យានបាសាក់ បុរីអភិជន កោះពេជ្រ និងនៅតំបន់ជុំវិញនោះ ក្នុងការមកទទួលសេវាទន្តសាស្ត្រដែលមានគុណភាពខ្ពស់។