មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់
សាខា អុីអន ម៉ល សែនសុខ ស៊ីធី
បានបើកដំណើរការទទួលអតិថិជនរៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង ៩ព្រឹក ដល់ ១០យប់ ជាមួយនឹងសេវាពេទ្យធ្មេញគុណភាពល្អបំផុតសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក !

យើងខ្ញុំក៏មានការផ្តល់ជូនពិសេសរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ កក្កដា ២០១៨

សម្រាប់ការណាត់ជួបទន្តបណ្ឌិត សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័

023 911 338 ឬ 093 911 338

Grand-Opening-Day-Facebook
_DSC0800
_DSC0930
_DSC0935
4. Roomchang X-ray room @aeon mall 2
5. Roomchang customer @aeon mall 2
6. Roommchang Customers
7. Roommchang Customers
8. Roomchang staff @aeon mall 2
9. Roomchang staff @aeon mall 2
10. Roomchang staff @ aeon mall 2
11. Roomchang staff @ aeon mall 2