ទំហំអក្សរ piseth:

យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវសំណួរទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទង
សេវាកម្មនិងព័ត៌មានទូទៅរបស់មន្ទីរពេទ្យសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំឬ
បំពេញទំរង់ខាងក្រោមដើម្បីសួរសំនួរ។

ឈ្មោះពេញ*:មន្ទីរពេទ្យធំ

ម៉ោងធ្វើការ

ច័ន្ទ – សៅរ៍

8:00 ព្រឹក ដល់ 12:00 ថ្ងៃត្រង់ – 1:00 រសៀល ដល់ 5:30 ល្ងាច

ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ ៖023 211 338
ទូរស័ព្ទ 24/7 ៖ 011 811 338 
អុីម៉ែល ៖ contact@roomchang.com
WeChat ID: viliyanpink

អាសយដ្ឋាន

អាគារលេខ 4, ផ្លូវ 184, សង្កាត់ផ្សារថ្មី 3, ខណ្ឌដូនពេញ, 12210, ភ្នំពេញ

សាខាវិមានកុលាប

ម៉ោងធ្វើការ

ច័ន្ទ – សៅរ៍

8:00 ព្រឹក ដល់ 12:00 ថ្ងៃត្រង់ – 1:00 រសៀល ដល់ 5:30 ល្ងាច

ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ ៖ 023 723 338
ទូរស័ព្ទ 24/7 ៖ 078 811 338 
អុីម៉ែល ៖ rc-branch@roomchang.com
WeChat ID: viliyanpink

អាសយដ្ឋាន

លេខ 10, ប្លុក 252 បុរីឧទ្យានបាសាក់,ទន្លេបាសាក់, ចំការមន, ភ្នំពេញ

សាខាអុីអន ម៉ល សែនសុខ ស៊ីធី

ម៉ោងធ្វើការ

ច័ន្ទ – អាទិត្យ

9:00 ព្រឹក ដល់ 12:00 ថ្ងៃត្រង់ – 1:00 រសៀល ដល់ 8:00 ល្ងាច

ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ ៖ 023 911 338
ទូរស័ព្ទ 24/7 ៖ 093 911 338 
អុីម៉ែល ៖ rcaeon2@roomchang.com
WeChat ID: viliyanpink

អាសយដ្ឋាន

ជាន់ទី 1, ក្នុងផ្សារទំនើប អុីអន ម៉ល សែនសុខ ស៊ីធី, ភ្នំពេញ

សាខា ភីអេច យូរ៉ូផាក

ម៉ោងធ្វើការ

ច័ន្ទ – សៅរ៍

8:00 ព្រឹក ដល់ 12:00 ថ្ងៃត្រង់ – 1:00 រសៀល ដល់ 5:30 ល្ងាច

ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ 24/7 ៖ 086 911 338 
អុីម៉ែល ៖ rcph@roomchang.com
WeChat ID: viliyanpink

អាសយដ្ឋាន

ភីអេច យូរ៉ូផាក ក្នុងបុរី ប៉េងហួត ហ្គ្រេនស្តារ ផ្លាទីនីម (បឹងស្នោ)

សាខា ហ្វាន់ ម៉ល​

ម៉ោងធ្វើការ

ច័ន្ទ – អាទិត្យ

9:00 ព្រឹក ដល់ 12:00 ថ្ងៃត្រង់ – 1:00 រសៀល ដល់ 8:00 ល្ងាច

ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ 24/7 ៖ 012 911 338 
អុីម៉ែល ៖ funmall@roomchang.com
WeChat ID: viliyanpink

អាសយដ្ឋាន

ក្នុងផ្សារទំនើប ហ្វាន់មល ជាន់ទី 2, អាគារ​លេខ 50 , ផ្លូវលេខ 315, សង្កាត់បឹងកក់ 1, ខណ្ឌទួលគោក, ភ្នំពេញ