ទំហំអក្សរ:

ពិធីសម្ភោធអគាររំចង់ថ្មី

ពិធីសម្ភោធអគាររំចង់ថ្មី

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ  រំចង់ ត្រូវបានសម្ភោធ និងបើកដំណើរការអគារថ្មីនៅថ្ងៃទី ១២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ ដោយ ឯកឧត្តម សាយ ឈុំ ប្រធានគណកម្មាធិកាអចិន្ត្រៃ នៃគណបក្សប្រជាជន កម្ពុជា និងជាអនុប្រធានព្រឹត្តិសភាទី១នៃព្រឹត្តិសភាជាតិ