ទំហំអក្សរ:

សេវាទន្តសាស្ត្រនៅបរទេស

បុគ្គលិកដ៏ជំនាញនៅ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត និងសំបូរបែបជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងហ្មត់ចត់បំផុតលើសពីការស្មាន បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសេវាទន្តសាស្ត្រនៅបរទេស។ ចំពោះតម្លៃនិងគុណភាព យើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាភ្ញាក់ផ្អើល បើលោកអ្នកបានមក មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ ម្តង ហើយទទួលយកនូវបទពិសោធន៍ពីសេវាទន្តសាស្ត្ររបស់យើងខ្ញុំ។ លោកអ្នកគ្រាន់តែផ្ញើរនូវអ៊ិចរ៉េ ហើយពិព័ត៌នាពីបញ្ហាក្នុងមាត់ នោះទន្តបណ្ឌិត រំចង់ នឹងផ្តល់ជូននូវគម្រោងព្យាបាលដែលជាជំរើសល្អបំផុត និងតម្លៃសមស្រប ក្នុងរយៈពេល ២៤ម៉ោង។

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ យើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មទន្តសាស្ត្រគ្រប់ប្រភេទ តាំងពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរហូតដល់ ការបណ្តុះដាំធ្មេញពេញមួយមាត់។ រំចង់ ប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៍ទន្តសាស្ត្រទំនើបៗ ដែលគេនិយមប្រើប្រាស់នៅលើពិភពលោក ជាមួយនឹងក្រុមទន្តបណ្ឌិតដែលមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ និងបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ។

Service-2