នេះគឺជាហេតុផល ដែលអតិថិជនជាច្រើនមកពីប្រទេស អូស្ត្រាលី កាណាដា និងបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗទៀត ជ្រើសរើសយកការព្យាបាលនៅ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ រំចង់ យើងខ្ញុំ។