ការកែសម្ជស្សធ្មេញ និងធ្វើឲ្យធ្មេញសស្អាត

នៅឯ​ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ បុគ្គលិកដែលទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្នាតអន្តរជាតិ និងធ្វើការជួសជុលកែតម្រូវធ្មេញពីកំណើតដែលខូច ដោះស្រាយបញ្ហាទៅលើកំបោរធ្មេញ គំលាតធ្មេញមិនល្អ ព្រមទាំងការបំពេញធ្មេញដែលមើលទៅមិនល្អ។​ បញ្ហាទាំងអស់នេះអាចដោះស្រាយក្នុងរយៈពេលដ៏ឆាប់ និងចំណាយថវិការតិចតួចបំផុត។

បច្ចេកវិទ្យាធ្វើអោយធ្មេញសស្អាត ចំណាយពេលត្រឹមតែ ៤៥នាទី (នៅមន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់)

សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំនឹងបង្រួមចន្លោះធ្មេញ ហើយណែនាំឲ្យកែលម្អធ្មេញដែលមានស្រាប់សារជាថ្មី ដោយប្រើទ្រនាប់ធ្មេញ និងធ្វើធ្មេញឲ្យសស្អាតនៅឯផ្ទះ ឬនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយើងខ្ញុំក៏បាន។ ផលិតផលពី សហរដ្ឋអាមេរិក​ “The Beyond Polus Teeth Whitening System.” គឺជាអ្នកសម្អាតធ្មេញដែលផ្ដល់លទ្ធផលល្អបំផុត។ សូមធ្វើការណាត់ជួបជាមួយទន្តបណ្ឌិតជំនាញថ្ងៃនេះ។

បច្ចេកវិទ្យាធ្វើអោយធ្មេញសស្អាត ចំណាយពេល ១៤ថ្ងៃ (ធ្វើនៅផ្ទះ)

ការកែសម្ជស្សធ្មេញ និងធ្វើធ្មេញឲ្យសស្អាត
ប្រភេទការព្យាបាលតម្លៃ (ដុល្លាអាមេរិក)
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាតនៅមន្ទីរពេទ្យ

$250

ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាតខាំពុម្ពនៅផ្ទះ

$150

ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាតនៅមន្ទីរពេទ្យ និង​ ខាំពុម្ពនៅផ្ទះ

$350

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបទន្តបណ្ឌិត សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័
069 811 338 អុីម៉ែលៈ contact@roomchang.com យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវ សំណួរ ទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានទូទៅរបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ 

តាមដានយើង