ពិធីសម្ពោធន៍មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ & សម្ផស្ស រំចង់ សាខាវិមានកុលាប

Roomchang Rose Condo Branch
នៅថ្ងៃទី 15 ខែសីហា ឆ្នាំ 2014 មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ & សម្ផស្ស រំចង់ សាខាវិមានកុលាប ត្រូវបានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការ ដោយមានវត្តមានរបស់ដៃគូសហការ អតិថិជន មិត្តភក្តិ និងសាច់ញាតិជាច្រើន។ សាខានេះនឹងផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានទីលំនៅ នៅក្នុងបុរីឧទ្យានបាសាក់ បុរីអភិជន កោះពេជ្រ និងនៅតំបន់ជុំវិញនោះ ក្នុងការមកទទួលសេវាទន្តសាស្ត្រដែលមានគុណភាពខ្ពស់។