ការព្យាបាលរន្ធឬសធ្មេញ

ការព្យាបាលរន្ធឬសធ្មេញក្នុងដំណាក់កាលដំបូង ជួយរក្សាធ្មេញបានល្អព្រមទាំងសន្សំប្រាក់កាស និងពេលវេលាផងដែរ

ការព្យាបាលសរសៃឬសធ្មេញ គឺជាការចាំបាច់ដែលអាចរក្សាធ្មេញ និងជួយសន្សំការចំណាយទៅលើការដក ឬដាំធ្មេញ។ ការត្រួតពិនិត្យដំណាក់កាលដំបូងរបស់ទន្តបណ្ឌិត រំចង់ អាចមើលឃើញធ្មេញដែលពុកផុយតាមស្រទាប់ខាងក្រៅ ហើយប្រហែលឈានទៅដល់បណ្តូលធ្មេញ ដែលបណ្តាលឲ្យមានការឈឺចាប់ និងរីករាលដាលទៅកាន់កន្លែងផ្សេងៗទៀត។ ក្នុងករណីនេះ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការទាញយកបណ្តូលធ្មេញចេញ​ ( ដែលមានសរសៃ និងបំពង់ឈាម ) សម្អាតវាចេញ​ ទាញបង្រួម និងបំពេញបណ្ដូលធ្មេញដោយប្រើឧបករណ៍ពិសេសៗ។ ទន្តបណ្ឌិត រំចង់ សុទ្ធតែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាល ដើម្បីធ្វើការព្យាបាលទៅលើបញ្ហា​ស្មុគស្មាញទាំងអស់នេះ និងបានជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្រ្ត ដោយទទួលបាននូវទំនុកចិត្តពីសំណាក់អតិថិជនទាំងអស់។

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបទន្តបណ្ឌិត សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័
069 811 338 អុីម៉ែលៈ contact@roomchang.com យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវ សំណួរ ទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានទូទៅរបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ 

តាមដានយើង