ពិធីសម្ភោធអគាររំចង់ថ្មី

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ  រំចង់ ត្រូវបានសម្ភោធ និងបើកដំណើរការអគារថ្មីនៅថ្ងៃទី ១២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ ដោយ ឯកឧត្តម សាយ ឈុំ ប្រធានគណកម្មាធិកាអចិន្ត្រៃ នៃគណបក្សប្រជាជន កម្ពុជា និងជាអនុប្រធានព្រឹត្តិសភាទី១នៃព្រឹត្តិសភាជាតិ

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបទន្តបណ្ឌិត សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័
069 811 338 អុីម៉ែលៈ contact@roomchang.com យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវ សំណួរ ទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានទូទៅរបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ 

តាមដានយើង