វិភាគទានរំចង់

បុគ្គលិក ១៨នាក់នៃមន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ រំចង់ ប្រារព្ធខួបលើកទី២៨ ជាមួយនឹងការបរិច្ចាគឈាមប្រចាំឆ្នាំ

មើលបន្ថែម…

ក្រុមគ្រូពេទ្យ និងបុគ្គលិករបស់មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់រួមគ្នាបរិច្ចាគឈាមដល់ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមក្នុងឪកាសគំរប់ខួប២៧ឆ្នាំ

មើលបន្ថែម…

មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ រំចង់ បរិច្ចាគថវិកា និង របាំងមុខការពារគ្រូពេទ្យ ដល់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនិងជំងឺកូវីដ១៩ (COVID-19)

មើលបន្ថែម…

ក្រុមគ្រូពេទ្យ និងបុគ្គលិករបស់មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ រំចង់បរិច្ចាគឈាមដល់ មន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផាជាលើកទី៧

មើលបន្ថែម…

ក្រុមគ្រូពេទ្យ និងបុគ្គលិករបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ រំចង់ បរិច្ចាគឈាមដល់ មន្ទីរពេទ្យកុមារ គន្ធបុប្ផា

មើលបន្ថែម…

ក្រុមគ្រូពេទ្យ និងបុគ្គលិករបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ រំចង់ បរិច្ចាគឈាមដល់ មន្ទីរពេទ្យកុមារ គន្ធបុប្ផា

មើលបន្ថែម…

ការចូលរួមចំណែកដល់សង្គមរបស់ រំចង់

មើលបន្ថែម…

ក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ  រំចង់ រួមគ្នាផ្តល់ជូនកៅអីថ្ម ដល់សាលាបឋមសិក្សាកូលាប១

មើលបន្ថែម…

ក្រុមគ្រូពេទ្យ និងបុគ្គលិករបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ រំចង់ បរិច្ចាគឈាមដល់ មន្ទីរពេទ្យកុមារ គន្ធបុប្ផា

មើលបន្ថែម…

ការបរិច្ចាគថវិកា ២០ លានរៀល និង បរិច្ចាគឈាមដល់មន្ទីរពេទ្យ គន្ធបុប្ផា

មើលបន្ថែម…

ក្រុមទន្តពេទ្យ និងបុគ្គលិករបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្ត្រ​ រំចង់ ចុះជួយព្យាបាលមាត់ធ្មេញ ដោយឥតគិតថ្លៃ ជូនប្រជាជនក្រីក្រ និងកុមារ

Help to smile – Dental Community for Humanity

មើលបន្ថែម…

រំចង់ បានបរិច្ចាគ Zumbathon Donation ដើម្បីជួយសង្រ្គោះជីវិតអ្នកជំងឺក្រីក្រ

មើលបន្ថែម…

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបទន្តបណ្ឌិត សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័
069 811 338 អុីម៉ែលៈ contact@roomchang.com យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវ សំណួរ ទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានទូទៅរបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ 

តាមដានយើង