ទន្តបណ្ឌិត សាមិត្ត ច័ន្ទវុឌ្ឍី – DDS

ទន្តបណ្ឌិត សាមិត្ត ច័ន្ទវុឌ្ឍី បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកទន្តសាស្រ្តពីសាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល។ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យទន្តសាស្ត្រ គាត់បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសជាទៀងទាត់។ គាត់បានចាប់ផ្តើមអាជីពជាទន្តបណ្ឌិតជាមួយនឹង អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនឆ្នាំ។ បច្ចុប្បន្នគាត់ជាទន្តបណ្ឌិតទទួលពិនិត្យព្យាបាលជំងឺមាត់ធ្មេញទូទៅ និងពត់តម្រង់ធ្មេញនៅមន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ សាខាវិមានកុលាប។

ទន្តបណ្ឌិត សាមិត្ត ច័ន្ទវុឌ្ឍី និយាយភាសាខ្មែរ និង អង់គ្លេស

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបទន្តបណ្ឌិត សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័
069 811 338 អុីម៉ែលៈ contact@roomchang.com យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវ សំណួរ ទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានទូទៅរបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ 

តាមដានយើង