ទន្តបណ្ឌិត សំ សិទ្ធិគុណ  – DDS

ទន្តបណ្ឌិត សំ សិទ្ធិគុណ ជាគ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការថែទាំសុខភាពមាត់ធ្មេញ។កំឡុងឆ្នាំ2018 ទន្តបណ្ឌិត សំ សិទ្ធិគុណ បានទទួលបរិញ្ញប័ត្រ Doctor of Dental Surgery ពីសាលាសកលវិទ្យាល័យដែលមានទាំងជំនាញ ចំណេះដឹង ការអនុវត្តយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ និង​ ច្បាស់លាស់នៃការថែទាំសុខភាពមាត់ធ្មេញ ៕ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍និងបង្កើនចំណេះដឹងបន្ថែមក្នុងការពត់តម្រង់ធ្មេញ គាត់បានចូលរួម វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល Orthodontic​ Specialist Seminar ផងដែរ៕ទន្តបណ្ឌិត សំ សិទ្ធិគុណ ក៏បានចំណាយពលវលាចូលរួមការងារសហគមន៏ជាមួយអង្គការ One 2 One Cambodia ក្មុងនាមជាទន្ដបណ្ឌិតស្ម័គ្រចិត្ត៕គាត់ក៏បានប្ដេជ្ញាតាំងចិត្តយ៉ាងមោះមុតក្នុងការថែទាំសុខភាពមាត់ធ្មញ និង ធ្វើឲមានស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ស្អាតជូនអ្នកជំងឺផងដែរ

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបទន្តបណ្ឌិត សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័
069 811 338 អុីម៉ែលៈ contact@roomchang.com យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវ សំណួរ ទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានទូទៅរបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ 

តាមដានយើង