ទន្តបណ្ឌិត ហ៊ឺ ប៊ុនហៃ – DDS

ទន្តបណ្ឌិត ប៊ុនហៃ បានចូលរួមជាមួយ រំចង់ តាំងពីឆ្នាំ ២០០៦។ គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាពី សកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ សុខាភិបាល ក្នុងឆ្នាំ២០០០ ហើយនឹងបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមជាច្រើន នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ហុងកុង សឹង្ហបុរី ម៉ាឡេស៊ី វៀតណាម និងថៃ។

គាត់បានទទួលសញ្ញាបត្រ ជំនាញផ្នែកដាំបង្គោលធ្មេញក្នុងឆ្អឹង មកពីសាកលវិទ្យាល័យ ហ្វ្រេងហ្វឺត ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ ចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ គឺទៅលើការព្យាបាលសុខភាពមាត់-ធ្មេញទូទៅ ការកែ សម្ផស្សមាត់ធ្មេញ និងការដាំបង្គោលធ្មេញក្នុងឆ្អឹង។

ទន្តបណ្ឌិតមានមោទនភាព បំផុតចំពោះ ការប្តេជ្ញារបស់រំចង់ ក្នុងការសម្រេចស្តង់ដារបង្ការរោគចម្លង និងក្លាយជាទន្តសាស្ត្រល្អឥតខ្ចោះ។

ទន្តបណ្ឌិត ហ៊ឺ ប៊ុនហៃ និយាយភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស។

ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបទន្តបណ្ឌិត សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ័
069 811 338 អុីម៉ែលៈ contact@roomchang.com យើងខ្ញុំរីករាយក្នុងការឆ្លើយនូវ សំណួរ ទាំងឡាយជូនលោកអ្នកដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានទូទៅរបស់ មន្ទីរពេទ្យទន្តសាស្រ្ត រំចង់ 

តាមដានយើង